Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie

NGW is een zendingsorganisatie die vanuit Nederland met 60 zendingswerkers het evangelie in woord en daad verkondigen. Wij doen dit gemeenschappelijk met de zendingswerkers en uitzendende gemeenten.

Over NGW Contact

Over NGW

Sinds 1948 zendt NGW wereldwijd zendelingen uit om het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen. Intussen zijn ongeveer 60 werkers actief.

Facing A Task Unfinished